Đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2, Model THS-T215 là sản phẩm đầu thu DVB-T2 sản xuất tại BDC
625,000 vnđ
Đầu thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2, Model THS-T215 là sản phẩm đầu thu DVB-T2 sản xuất tại BDC
625,000 vnđ
Thong ke