CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH BDC 

  • Địa chỉ: Số 59-61 Phố Thợ Nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  • Điện thoại: +84-43-8268430

  • Fax: +84-43-826-6866

  • Email: sales@bdc.vn

  • Website: www.bdc.vn

Thong ke